Pre odborníkov z priemyslu a obchodu
0800 109 999
Ponuka

Typy zberných vaní

Pri manipulácii s kvapalnými látkami ohrozujúcimi vodné zdroje alebo horľavými látkami predstavujú zberné vane bezpečnostné opatrenie. Typy zberných vaní sa líšia v závislosti od účelu ich použitia.

Všeobecné informácie o zberných vaniach

Zberné vane slúžia na bezpečnú manipuláciu s nebezpečnými látkami v mobilných nádobách. Zabraňujú tomu, aby nebezpečné látky prenikli do vodných zdrojov alebo do pôdy a namiesto toho tieto látky bezpečne zachytávajú. Nato musia byť zberné vane dimenzované tak, aby boli príslušne kvapalinotesné a prispôsobené hmotnosti a objemu skladovanej látky.

Ak ide v prípade nebezpečných látok o kyseliny, lúhy alebo oleje, resp. iné agresívne látky, musí sa dbať na to, aby bol materiál zbernej vane príslušne odolný. To je zvlášť prípad plastových zberných vaní. Zberné vane bývajú spravidla vyrobené z plastu (napr. polyetylénu alebo sklolaminátového plastu = GKF) alebo ocele, prípadne antikora.

Typy zberných vaní

Okrem svojich materiálových vlastností sa zberné vane líšia aj svojimi tvarmi. Väčšina oceľových alebo plastových zberných vaní je pravouhlých. Dokážu pojať malé nádoby alebo sudy a sú dostupné s rôznymi zbernými objemami. Existujú zberné vane s mriežkovým roštom alebo aj bez neho. Stohovacie zberné vane sa môžu ukladať na seba. Majú kónický tvar. Zberné vane s ochrannou stenou proti striekaniu ponúkajú mimoriadne vysokú mieru bezpečnosti pri plnení, vyprázdňovaní, ako aj čistení častí znečistených olejom.

Navyše existujú špeciálne zberné vane pre palety. Tieto sú prispôsobené europaletám alebo chemickým paletám a možno ich tak ľahko premiestňovať, čo je ideálne na flexibilné a mobilné skladovanie. Na premiestňovanie zberných vaní existujú tieto aj vo vyhotovení s kolieskami a posuvnou rukoväťou.

Ploché oceľové vane ponúkajú mimoriadne vysoký zberný objem. Sú flexibilne použiteľné a disponujú vysokou nosnosťou. Možno nimi ľahko manipulovať a inštalovať ich cenovo výhodne. Tak sa rýchlo a jednoducho zabezpečí dobrá ochrana podlahy. Viacero plochých vaní možno vzájomne nastohovať a zafixovať. Vaňové spojky zabraňujú úniku kvapalín medzi jednotlivé ploché vane a namiesto toho ich odvádzajú do vaní. Nájazdové rampy uľahčujú výjazd na ploché vane, napríklad vysokozdvižnými alebo paletovými vozíkmi.

Zberné vane pre regály so sudmi a plniace stanice

Zberné vane si možno zakúpiť nielen ako jednotlivý prvok, ale aj v kombinácii s plniacimi podstavcami, plniacimi stanicami alebo regálmi.

Plniace podstavce umožňujú presné dávkovanie kvapalín pomocou naklápacej páky a zabezpečujú tak bezpečnú stabilitu nádoby. Zberná vaňa slúži ako ochranné opatrenie v prípade úniku kvapalín.

Tzv. plniace stanice uľahčujú predpisové skladovanie kanistrov a sudov a súčasné bezpečné plnenie kvapalinami. Zberná vaňa tu tvorí spodné ukončenie stanice a zabraňuje úniku kvapaliny na podlahu. Aj v prípade regálov pre sudy slúži zberná vaňa ako bezpečnostné opatrenie, pričom sa umiestňuje pod regál. Zbernú vaňu možno používať s mriežkovým roštom aj bez neho.

Regálové a závesné vane

Regálovými vaňami a závesnými vaňami možno dodatočne vybaviť paletové regály na predpisové skladovanie nebezpečných látok. Regálové vane sa umiestňujú pod regál, zatiaľ čo závesné vane sa vešajú do paletového regálu.

Paletové regály so zbernými vaňami spĺňajú zákonné predpisy v súlade s WHG (nemecký zákon o vodných zdrojoch), VAwS (nemecké nariadenie o zariadeniach na manipuláciu s látkami ohrozujúcimi vodné zdroje), TRbF (technické pravidlá pre horľavé kvapaliny) a TRGS (technické pravidlá pre nebezpečné látky).