Some invisible text

Všeobecné informácie

  • Zaťaženie police predpokladá s rovnomerným rozložením váhy. Súčet váhy políc nesmie prekročiť maximálne poľné zaťaženie.

  • Platia platné smernice normy EÚ DIN EN 15512.

  • Police sú vhodné iba na inštaláciu do interiéru. Platia montážne pokyny, ktoré sú súčasťou dodania.

  • Dodržiavajte miestne požiadavky na inštaláciu regálových systémov.