Technické údaje
Technické údaje
Spôsob čistenia alkalické čističe
Dávkovanie s ultrazvukom 1 %
Obsah 200 l
Obsah prchavých organických zlúčenín Neobsahujúce
Vlastná hmotnosť 214 kg
Dávkovanie 1 %
hodnota pH 12.5
Miešateľné/pripravené na použitie Miešateľné
Vlastnosti Vodné, Alkalické
Znečistenie Abrieb und Schleifstaub, Fett, Korrosionsschutz leicht, Nahrungsmittel, Nikotin, Rauch, Ruß, Öl, Trennmittel
Technické údaje
Spôsob čistenia alkalické čističe
Dávkovanie s ultrazvukom 1 %
Obsah 200 l
Obsah prchavých organických zlúčenín Neobsahujúce
Vlastná hmotnosť 214 kg
Dávkovanie 1 %
hodnota pH 12.5
Miešateľné/pripravené na použitie Miešateľné
Vlastnosti Vodné, Alkalické
Znečistenie Abrieb und Schleifstaub, Fett, Korrosionsschutz leicht, Nahrungsmittel, Nikotin, Rauch, Ruß, Öl, Trennmittel
Opis výrobku
Opis výrobku
Hľadáte bohatého čistiaceho prostriedku? Tento čistiaci koncentrát poskytuje optimálne výsledky s nízkou spotrebou a ľahko sa aplikuje. Vysoko koncentrovaná kvapalina sa môže používať univerzálne.
Čistiaca kvapalina ako koncentrát pre vysokotlakové a ultrazvukové čistiace prostriedky Optimálna teplota čistenia už pri 60 °C Alkalická hodnota pH 12,5 aplikačnej koncentrácie od 0,5% možnej
Opis výrobku
Hľadáte bohatého čistiaceho prostriedku? Tento čistiaci koncentrát poskytuje optimálne výsledky s nízkou spotrebou a ľahko sa aplikuje. Vysoko koncentrovaná kvapalina sa môže používať univerzálne.
Čistiaca kvapalina ako koncentrát pre vysokotlakové a ultrazvukové čistiace prostriedky Optimálna teplota čistenia už pri 60 °C Alkalická hodnota pH 12,5 aplikačnej koncentrácie od 0,5% možnej
Podobné produkty
Kúpiť:
26,00 €  
Vložiť do košíka
Kúpiť:
23,00 €  
Vložiť do košíka