Pre odborníkov z priemyslu a obchodu
0800 109 999
Ponuka

Regály: Odborné pojmy

Nosnosť priečinka označuje maximálnu hmotnosť jednotlivých priečinkov, čiže jednotlivých políc. Nosnosť priečinka označuje celkovú hmotnosť, ktorou takúto policu možno zaťažiť – za vhodnej distribúcie hmotnosti po celej regálovej polici.

Nosnosť poľa zase označuje maximálnu hmotnosť, ktorou smie byť zaťažený celý regál – bez hmotnosti samotného regála. Nosnosť poľa sa musí bezpodmienečne zistiť z označenie, nie je totižto iba jednoduchým súčtom jednotlivých nosností policových priečinkov.

Nosnosť poľa môže byť tiež výrazne nižšia, ako súčet možných nosností priečinkov, a to v závislosti od materiálu a spracovania regálovej konštrukcie. Ak sa prekročí celkový nosnosť poľa, hrozí vysoké nebezpečenstvo zrútenia regálov.

Pri prekročení nosnosti priečinka je pravdepodobnejšie, že sa zrútia jednotlivé regálové police – napríklad zlomením materiálu v strede police alebo enormným zaťažením závesu regálovej police.