V stáčacej stanici uložíte 200-litrové sudy na jednoduchý odber kvapalín. Sudy sa skladujú vo vodorovnej polohe vedľa seba.
  • Stáčacia stanica pre sudy z oceľového plechu Stáčacia stanica pre sudy z oceľového plechu
  • Vrátane zbernej vane na ochranu podzemnej vody Vrátane zbernej vane na ochranu podzemnej vody
  • Ležiace sudy na priamy odberu kvapalín Ležiace sudy na priamy odberu kvapalín
 
747,00 €
 
 
Stáčacia stanica pre kanistre zaručuje bezpečné skladovanie a odber kvapalín. Integrovaná zberná vaňa zabezpečí kvapaliny pred únikom do okolitého prostredia.
  • Stáčacia stanica z pozinkovanej ocele Stáčacia stanica z pozinkovanej ocele
  • Oporné plechy na upevnenie rôznych kanistrov Oporné plechy na upevnenie rôznych kanistrov
  • Zberná vaňa bráni úniku kvapalín do pôdy Zberná vaňa bráni úniku kvapalín do pôdy
  od
960,00 €
 

Návrat
na začiatok